0513 48 58 55bereikbaar van ma t/m vr 8.45 - 17.00 uur
volg teaser xs
volg teaser lg
volg teaser lg
volg teaser lg

Laat je relatie weer opbloeien

Je houdt heel veel van je partner en toch hebben jullie de laatste tijd vooral ruzie. Jullie zijn gestrest, tonen weinig waardering voor elkaar, zijn negatief en de sarcastische opmerkingen vliegen je om de oren. Hoe laat je deze relatie opbloeien zodat het weer fijn wordt samen?

Praat met elkaar

In een problematische relatie is het vaak zo dat er niet effectief met elkaar wordt gecommuniceerd. Wanneer je op een goede manier met elkaar wilt praten is het belangrijk om te begrijpen dat de boodschap die iemand overbrengt altijd bestaat uit inhoud en gevoel. De inhoud gaat over de letterlijke boodschap die je over wilt brengen. Het gevoel draait om de manier waarop je die boodschap aflevert. Er kan een heel verschil zitten tussen hoe jij de boodschap bedoeld hebt en hoe de luisteraar het heeft opgevat. Dit kan onder andere komen doordat je dingen invult voor de ander zonder ernaar te vragen, of door af te dwalen van het onderwerp. Ook generaliseren door de woorden ‘altijd’ en ‘nooit’ te gebruiken (‘jij luistert ook nooit eens naar me!’), en iemand op zijn karakter aanvallen zijn voorbeelden van ineffectieve communicatie. Bij effectieve communicatie is de bedoeling van de spreker gelijk aan het effect op de luisteraar. Als je relatieproblemen hebt kun je ook bij een psycholoog van Direct-relatietherapie in Drachten, Heerenveen en Zwolle terecht om te leren beter met elkaar te communiceren.

Hoe kun je effectieve communicatie bereiken?

Om effectieve communicatie te bereiken zijn er een aantal gesprekstechnieken te gebruiken. Voor de spreker geldt dat het belangrijk is dat hij in zijn boodschap bij het onderwerp blijft, voor zichzelf spreekt; dus in de ik-vorm en niet in de jij-vorm, en dat hij gevoel bij de boodschap aangeeft. Voor de luisteraar geldt dat hij de spreker moet stoppen en om verduidelijking moet vragen wanneer dat nodig is, de spreker tussentijds moet samenvatten en controleren of hij het tot nu toe goed heeft begrepen, en zich inleeft in de spreker. Wanneer de spreker en de luisteraar zich aan deze gesprekstechnieken houden heb je de meeste kans op effectieve communicatie. Wanneer het lukt om samen effectief te communiceren kun je dit gaan toepassen door eens goede gesprekken te hebben over elkaars gevoelens, wensen en verwachtingen ten aanzien van de relatie, en over de ruzies en andere relatieproblemen die jullie hebben.

De spanning loopt op

Voor sommige mensen geldt dat ze wel effectief kunnen communiceren met hun vrienden en familie, maar niet met hun eigen partner. Dit komt doordat er door de slechte relatie veel stress is ontstaan waardoor spanning en frustratie al toenemen voordat het gesprek is begonnen. Hierdoor ontstaan er conflicten. Om dit te voorkomen kan het Situatie-Reactie-Consequentiemodel behulpzaam zijn. Alle drie de onderdelen van het model zijn momenten waarop je zou kunnen ingrijpen om conflicten te voorkomen. Als ruzie vaak ontstaat doordat de ene persoon veel moeite heeft met wakker worden ’s morgens terwijl de andere persoon dan juist erg druk is, zou je hier in de situatie kunnen ingrijpen door af te spreken elkaar ’s morgens het eerste uur een beetje met rust te laten. Het tweede onderdeel, reactie, is ook een moment waarop je kunt ingrijpen bijvoorbeeld door een wandeling te maken op het moment dat je voelt dat je op het punt staat onredelijk uit te vallen tegen je partner. Ten slotte kun je ingrijpen in het onderdeel consequentie. Hierbij richt je je niet op het voorkomen van het conflict maar op je gedrag na het conflict. Wanneer je erg bent uitgevallen tegen je partner volgt er een consequentie, een soort boete. Bijvoorbeeld een half uur hardlopen.

Ontdek je eigen gedrag

Om je relatie te verbeteren is het dus belangrijk om goed naar jezelf te kijken. Hoe breng jij je boodschap over in een gesprek, hoe vat je andermans boodschappen op en hoe reageer je op spanning en stress. Dit voor jezelf duidelijk hebben is de eerste stap richting het verbeteren van je relatie.

Artikel door Emmy van der Peet, student Master Gezondheidszorgpsychologie

Meer informatie

Vraag naar de mogelijkheden bij één van de praktijken van Direct-psycholoog in Drachten, Heerenveen of Zwolle. Wij helpen u graag verder.